Kullanım Sözleşmesi


AKILLI TABLET KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanım koşullarında yer alan,

 • ELMA BİLGİSAYAR; Elma Bilgisayar Limited Şirketi’ni ve Akıllı Tablet adlı platformun/uygulamaların sahibini,
 • UYGULAMA; "Akıllı Tablet" adlı mobil veya bilgisayar yazılımlarını,
 • SİTE; www.akillitablet.com alan adında ve alt alan adlarında hizmet veren web sitesini/sitelerini,
 • PLATFORM; SİTE, UYGULAMA ve diğer ilişkili sistemler bütününden oluşan yapıyı,
 • DİJİTAL KİTAP; YAYINEVİ tarafından hazırlanmış ve sorumluluğu (telif, içerik, lisans vb.) üstlenilmiş, PLATFORM üzerinden sınırlı süreli kullanım hakkı satışa sunulan elektronik içerikleridir.
 • KULLANICI; PLATFORM’a üye olan, kullanan ve/veya PLATFORM aracılığı sunulan DİJİTAL KİTAP’lardan ve diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • YAYINEVİ; PLATFORM'da yayımlanan ve SİTE aracılığı ile satışa sunulan hizmetleri veya ürünleri, orijinal hallerini üreten, telif hakkına sahip olan ve içeriklerinden yasal olarak sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.


Bu PLATFORM’a üye olmanız veya bu PLATFORM’daki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 • Bu PLATFORM’a girilmesi, UYGULAMA’nın ya da UYGULAMA’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların v.s. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan; ELMA BİLGİSAYAR sorumlu değildir.
 • ELMA BİLGİSAYAR, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • ELMA BİLGİSAYAR, UYGULAMA’ların yayınlandığı ve üçüncü parti kurum ve kuruluşların elinde bulunan sistemlerde (Apple AppStore, Google PlayStore gibi) yaşanabilecek hizmet kesintisi, hizmet durdurma, hizmetin niteliğinin değiştirilmesi vb. durumlardan oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.
 • ELMA BİLGİSAYAR işbu PLATFORM’da mevcut her tür hizmet, ürün, UYGULAMA’yı kullanma koşulları ile PLATFORM’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, PLATFORM’u yeniden organize etme, hizmeti/yayını durdurma hakkını saklı tutar.
 • İşbu sözleşmedeki değişiklikler PLATFORM’da yayım anında yürürlüğe girer. PLATFORM’un kullanımı ya da PLATFORM’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 • ELMA BİLGİSAYAR, PLATFORM üzerinden satın alınan DİJİTAL KİTAP’ların kullandırma süresi dört (4) yıldır. Bu süreden sonra ELMA BİLGİSAYAR, satın alınan DİJİTAL KİTAP’ların kullandırılmasından sorumlu değildir.
 • ELMA BİLGİSAYAR'ın, kullanıcı tarafından PLATFORM’a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ELMA BİLGİSAYAR'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 • ELMA BİLGİSAYAR; PLATFORM’u kullanmak ve dijital kitap almak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından sorumlu olmayıp, böyle bir kullanım nedeniyle ortaya çıkan zarar ve tazminat taleplerinden ELMA BİLGİSAYAR sorumlu değildir.
 • ELMA BİLGİSAYAR, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • PLATFORM; ELMA BİLGİSAYAR’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine veya mobil cihaz uygulamalarına bağlantı veya referans içerebilir. ELMA BİLGİSAYAR, bu uygulama ve sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 • ELMA BİLGİSAYAR; PLATFORM’un genel görünüm ve dizaynı ile PLATFORM’daki tüm bilgi, resim, ELMA BİLGİSAYAR markası, www.akillitablet.com alan adı, Akıllı Tablet adı, logo, ikon, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunlarla birlikte PLATFORM’da yer alan diğer markalar yasal koruma altındadır.
 • PLATFORM’da bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.
 • PLATFORM’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ya da mobil cihaz uygulamasında izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ELMA BİLGİSAYAR’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesine aykırı hareketiniz nedeniyle, ELMA BİLGİSAYAR tarafından herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve derhal üyeliğiniz askıya alınabilir ve/veya sonlandırılabilir. Bu durumda, üyeliğe bağlı olarak hak kazanmış olduğunuz her şey de silinecek olup, buna ilişkin olarak herhangi bir tazminat hakkınız doğmayacaktır.
 • ELMA BİLGİSAYAR, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve KULLANICI’larına PLATFORM’a her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
 • Bir KULLANICI'ya ait DİJİTAL KİTAP'lar sadece bir cihaza üzerinden PLATFORM'a giriş yapılarak kullanılabilir. KULLANICI ikinci bir cihaza giriş yaptığı her durumda ilk cihazdaki tüm UYGULAMA bilgileri silinir. UYGULAMA'yı başka bir cihazda kullanmak için KULLANICI'nın ilk cihazdan "Çıkış" menüsü ile oturumunu sonlandırmalıdır.
 • UYGULAMA, KULLANICI'ya ait kişisel verileri (karalama, notlar vb.) internet erişimi olduğu müddetçe peryodik olarak PLATFORM'a yedeklemektedir. Cihaz değişikliği, UYGULAMA'nın silinip yeniden yüklenmesi gibi durumlarda veri kaybının yaşanmaması için "Çıkış" menüsü kullanılarak verilerin PLATFORM ile senkronize edilmesi sağlanmalıdır.

 Yazdır